Maso Corto (2,004)

strava From Katharinaberg

2,004 m

Altitude

1,246 m

Vertical

21.8 km

Length

5.6%

Avg. gradient

83 mins

105 mins

121 mins

134 mins