Lago del Narèt (2,298)

strava From Lago del Sambuco

2,298 m

Altitude

834 m

Vertical

12.1 km

Length

6.9%

Avg. gradient

59 mins

73 mins

83 mins

98 mins